Projectmanagement

TRAICO ondersteunt daadkrachtig en efficiënt bij het scheppen van de juiste voorwaarden om projecten te laten slagen.

Bouwen aan HR beleid

HR is meer dan alleen arbeidsovereenkomsten. Hoe zorg je voor een Functie en salarishuis, welke wettelijke bepalingen gelden voor jouw organisatie en welke risico’s spelen er mogelijk in je organisatie? De jarenlange ervaring van Traico helpt je doelgericht met ondersteuning en advies om HR op maat af te stemmen op je organisatie.

Meer weten over ondersteuning op HR beleid?

Arbo Beleid

Arbo is veel meer dan verzuimbegeleiding. Hoe voorkom je dat medewerkers ziek worden, wat is de invloed van gedrag en leefstijl op de verzuimmelding, welke Arbo risico’s spelen er binnen de organisatie en hoe wordt je ondersteunt door je Arbodienst? En vooral waar liggen mogelijke aansprakelijkheden als er iets fout gaat? Traico biedt gerichte maatwerk ondersteuning en advies welke gegarandeerd lagere kosten oplevert en duidelijke inzichten in mogelijkheden en Arbeidsrisico’s.

Meer weten over onze ondersteuning op Arbogebied?

Subsidie trajecten

Bij de uitvoering van projecten binnen een organisatie wordt in het overgrote deel vergeten dat er zowel nationale als Europese subsidies beschikbaar zijn om een deel van de kosten te dragen. Traico heeft specifieke kennis op het gebied van Arbo, HR en opleidingssubsidies en weet deze concreet toe te passen op lopende projecten binnen de organisatie.

Meer weten over onze ondersteuning op het gebied van subsidie trajecten?

Opzetten scholing

In veel organisaties is er een groot gebrek aan deskundig personeel. Vaak helpt het om gericht scholingstrajecten op te zetten die intern medewerkers helpen door groeien en ontwikkelen. Zowel ervaringsgerichte leertrajecten als ondersteuning op beroeps- en wetenschappelijk onderwijs worden door Traico op individueel als organisatie niveau ondersteunt. Het effect is direct merkbaar door een verbeterde inzet van personeel.

Meer weten over onze scholingstrajecten?

Schadelastbeheersing

In het overgrote deel van organisaties is onvoldoende bekendheid met het beheersen van risico’s en schadelast. Zowel op HR als Arbo gebied is er vaak sprake van verborgen kosten. Maar ook de mogelijkheid tot co-financiering bij het afdekken van risico’s is vaak meer mogelijk dan men denkt. Traico weet in het overgrote deel van haar trajecten de schadelast en aanverwante financiële risico’s met 15 % per jaar te verminderen. Het resultaat is meer liquiditeit en ruimere mogelijkheden tot investeren.

Meer weten over onze ondersteuning op schadelastbeheersing?