Individueel

Wat houdt je tegen om te zijn wie je bent? TRAICO maakt inzichtelijk waar je drempels liggen en hoe je die kunt overwinnen om persoonlijke groei en ontwikkeling vorm te geven.

Persoonlijke coaching

Een coach zet je in als ‘spiegel’. Hij of zij vertelt je niet wat te doen. Waar het om gaat is herkenning, erkenning en toepassen van het door jou gewenste gedrag. Dat geeft rust, ruimte en tijd voor ontwikkeling en groei.

Meer weten over onze persoonlijke coaching?

Ontwikkel & verbeter traject

Je loopt vast in je werk. Je weet niet waarom. Het effect is onrust en onzekerheid. Onze ontwikkel & verbeter trajecten helpen met inzicht, het stellen van doelen en een duidelijke structuur. Het effect is groei en ontwikkeling in de door jouw gewenste richting!

Meer weten over onze ontwikkel & verbetertrajecten?

Jobcoaching

De essentie van onze jobcoach trajecten bestaat uit verbinden, afstemmen en begeleiden. Het gevolg is duurzaam groeien in de meest passende functie. Onze trajecten zijn altijd maatwerk en zijn succesvol door het grote netwerk van Traico.

Meer weten over onze Jobcoaching trajecten?

ADD coaching

Chaos in je hoofd, uitstel gedrag, niet kunnen afronden en je onbegrepen voelen? Het kan zijn dat je beïnvloedt wordt door ADD. En dat is goed nieuws! Want leren hoe om te gaan met het effect van ADD geeft heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot wie je kan zijn!

Meer weten over onze ADD coachings trajecten?

Mobiliteitstrajecten

Je bent aan het werk maar eigenlijk niet meer in staat om dat te doen zoals je wilt. Toch wil je niet zomaar je stoppen. Traico begeleidt je van werk naar werk door middel van een mobiliteitstraject. Hoe je dat het beste kan doen en wat daarvoor nodig is vertellen we je graag!

Meer weten over onze mobiliteitstrajecten?